Melyek a projektmenedzsment feladatai?

A projektek folyamata

Az üzleti életben való hatékony és eredményes jelenlét egyik kulcsfontosságú mozzanata az, hogy sikerüljön a kitűzött célokat határidőre, a kívánt színvonalon megvalósítani. Sok esetben ez az elégedett ügyfelek, és ezzel együtt a hosszú távon is működőképes cég feltétele. Nem véletlen, hogy az egyes részfeladatokat gyakran egy-egy nagyobb projekt részeként érdemes kezelni. A projektmenedzsment azért bizonyul nélkülözhetetlennek, mert ez magában foglalja a tervezés szakaszától kezdődően a megvalósításig és persze a visszacsatolásig az összes elvégzésre váró teendőt, természetesen beleértve a határidő, a minőség és a rendelkezésre álló források felhasználásának szem előtt tartását is. A projektmenedzsment képzés rendkívül hasznosnak bizonyul tehát azok részéről, akik szeretnék egy kézben összefogni mindezt, megvalósíthatóvá téve ezzel az eredményes piaci jelenlétet. Cikkünkben arról szeretnénk rövid áttekintést nyújtani, hogy milyen feladatokból áll a projektmenedzsment.

A projektmenedzsment folyamata

A projekt indulását megelőzően nagyon fontos a környezet felmérése, a rendelkezésre álló pénzügyi-, és emberi erőforrások ismerete, hiszen ezek tükrében dönthető el, hogy vállalható-e határidőre a kívánt minőségben egy-egy feladat elvégzése. A kockázatelemzés mellett a megfelelő kommunikációra is kiemelt figyelmet érdemes fordítani. Hasonlóképpen sok múlik azon, hogy megnevezésre kerülnek-e a projekt végrehajtásáért felelős személyek, hiszen ez szintén nélkülözhetetlen a motiváltságot és az eredményességet illetően.

Projektmenedzsment Budapesten

A projekt egyes részfeladatainak megvalósításán túl ezeket össze is kell hangolni, ezért felelős az integrációmenedzsment. Mint a korábbiakban már említettük, az elvárt színvonal megvalósítása, a rendelkezésre álló anyagi erőforrások, az élő munkaerő hatékonysága, továbbá a határidők betartása is nagyon lényegesek. A projektmenedzsmentnek mindezt át kell fognia, hiszen ha egyik terület is hibádzik, azon a teljes projekt eredményessége múlik. Érdemes lehet CAPM vagy PMP minősítés oklevelet adó tanfolyamokat elvégezni Budapesten, így minimalizálható az egyéni hibák elkövetése. A költségek figyelemmel követésének köszönhetően az esetleges kerettúllépések időben felismerhetőek, még mielőtt visszafordíthatatlan károkat okoznának azok.

Mivel az emberi erőforrás semmi mással nem cserélhető fel, így a hatékonyság rendkívül fontos. Ugyan már a tervezési szakaszban sor kerül a források felmérésére, de menet közben is nélkülözhetetlen a folyamatok figyelemmel követése, és az alkalmazottak folyamatos motiválása. Ennek hiányában a projekt megvalósítása nem lesz eléggé fontos az azon dolgozók számára, vagyis végső soron ezen a sikeresség és az ügyfelek elégedettsége múlnak majd. A munkához szükséges eszközök, alapanyagok beszerzése, időben történő szállítása szintén rendkívül fontosak, ugyanis ha ez hibádzik, ha itt késedelem mutatkozik, az a határidő tarthatóságára nyomja rá bélyegét. Az utolsó hetekben, napokban történő kapkodás pedig nem máshoz vezet, mint minőségbeli hiányosságokhoz.

A projektmenedzsment képzés keretein belül nem csak a folyamat általánosságban történő átlátásához kaphatnak hasznos információkat a hallgatók, de részletekbe menően is megismerhetik az egyes részfolyamatokat. Gyakorlati feladatokat és ötleteket leshetnek el a PMI.org portálról. A témában történő elmélyülés nagy segítséget jelenthet mindazok számára, akiknek fontos a hosszú távon is sikeres piaci jelenlét és az üzleti tevékenység egy kézben tartása.